Skrivtjänst

skrivmaskinFörlaget erbjuder nu även en tjänst som kan innebära allt från transkribering till manus-skrivning. För transkribering gäller endast det svenska språket och mindre exakta transkriptioner, som t ex från intervjuer.

Manusskrivning kan vara hjälp med en textidé, renskrivning eller korrekturläsning och korrigeringar.

Annat skrivarbete kan också efter överenskommelse utföras.

Pris: 700: -/timme exklusive moms.