bok-Miljotekniker

Miljötekniker

135.00 kr

Personal på avdelningsnivå inom psykiatrin, omsorgen etc. utför ett viktigt arbete i det dagliga umgänget med klienter/patienter. Ändå finns det lite litteratur inom området.

Tillsammans med sina kollegor på BUP – familjeverksamheten i Karlshamn har författaren lärt sig och utvecklat miljötekniker med utgångspunkt från en systemisk referensram. I ett växelspel mellan olika familjeterapiskolor och arbetet på vårdavdelningar har dessa tekniker växt fram. Man har sökt just det som är användbart i och har anknytning till vardagsarbetet. Martinsson, P.  2007, 2 ed

Läs utdrag ur Miljotekniker
Läs förord av Bo Montan Forord_Handboken

Artikelnr: 9789163309670-0004 Kategori:

Produktbeskrivning

Metoderna och verktygen på en behandlingsavdelning
Boken är avsedd som inspirationskälla för personal inom liknande verksamhet samt för högskolestuderande.