bok-Handboken

Handboken

190.00 kr

För familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning. Martinsson, P. 2010

Artikelnr: 9789197791113-0008 Kategori:

Produktbeskrivning

Familjehem är en eftersatt grupp när det gäller utbildning, handledning och litteratur. Socialstyrelsen har lämnat ett yttrande över betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) SOU 2009:68, ”13.7.4 //som innebär att socialnämnden blir skyldig att tillhandahålla utbildning till familjehemsföräldrar”.

Ett familjehem ska vara just det – en familj i ett hem. En familj som så att säga är en ställföreträdande familj med ställföreträdande föräldrar och med eventuella ställföreträdande syskon. Ett familjehem ska fungera som en avlastning för de barn (och för deras föräldrar) som blir placerade där. Men ett familjehem ”behöver vara så mycket mera”. Ett familjehem behöver vara utbildade i förståelsen av vad det innebär att ha med människor som är svårt skadade att göra. De måste ha en god förståelse för vad ordet behandling och begreppet behandlare innebär. Detta utan att faktiskt vara behandlare eller ens tänka sig att de ska ”bota” någon.

Denna bok, som är praktiskt inriktad, syftar till att ge familjehemsföräldrar något av detta. Den syftar också till att ge dem något konkret att använda sig av i vardagen när något blir bekymmer. Den ger en teoretisk översikt kring de teorier som kan vara bra för familjehemsföräldrar att ha i minnet. Boken försöker ge en beskrivning av hur man bör hantera den mellanmänskliga relationen till familjehemsbarn specifikt och till barn och ungdomar generellt.

Läs: Forord_av Glenn Carlbark
Läs: utdrag