Nu skall en sak göras väldigt klart. I min värld kan det mesta (inte så sällan även det bästa, eftersom det är min värld) bli. Jag VET att uttrycket inte är det mest korrekta men det struntar jag i för det är min värld. Det är, för den delen, faktiskt inte så ofta som jag kan eller vill titulera mig: ”Vän av ordning”. Annan kanske gör det. När jag sökte efter historik fann jag detta uttryck som en, ff a,  skånsk variant och jag tjusades. De finns runt om i världen och de har funnits länge, väldigt länge. Kanske under en så lång tid som tusen år. Så länge har inte jag velat. Det har bara känts så för jag har velat länge, ska, ska inte. Jag har dock mest velat för att det inte riktigt varit rätt tid. Hela tiden som jag har velat, har jag gjort det för att jag trots allt velat ha. Inte nu längre.

 

Per

Ps. Det kommer en fortsättning. Ds